r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Månedens kulturminne i februar

Brodtkorbsjåene - byttehandel i nord

Arkivbilde av Brodtkorbbryggene. Foto: Lisen Roll, Riksantikvaren.

Skriv

Bryggemiljøet Brodtkorbsjåene i sentrum av Vardø er blant landsdelens eldste bevarte sjøhus. Bygningene viser den dag i dag synlige spor etter de russiske pomorenes virksomhet.

Det var en nær forbindelse mellom fiskeværene i Nord-Norge og områdene rundt Kvitsjøen og Murmansk-kysten gjennom fiskeriene og pomorhandelen, som foregikk fra 1740 og fram til den russiske revolusjon i 1917. Mange russere bodde og arbeidet i Vardø i denne tiden.

Byttehandel

Russiske fartøyer kom til Nord-Norge nedlastet med korn, mel, tømmer og andre varer som ble byttet mot fisk. Rugmel – «russemel» – var den vanligste varen som ble byttet mot ulike fiskeslag, slik som flyndre, torsk og laks.  Opphevelsen av pomorhandelen som følge av den russiske revolusjonen i 1917 fikk negative utslag for nordnorsk handel og rammet i særlig grad sjøsamiske bygdesamfunn.

Inskripsjoner og synlige spor

Brodtkorbanlegget ligger i fjæra innerst i Vestervågen i Vardø. Dette var handelsfirmaet Brodtkorbs produksjons- og lagerlokaler, der den største bygningen ble brukt til lagring av tørrfisk. De to eldste bryggene med gavlen mot vågen har store innebygde svalganger. Heishjulet er bevart i flere av bygningene. Bryggene ble brukt til salteri og tranproduksjon.

De to eldste buene, nord i anlegget skal være oppført omkring 1840 og de andre på slutten av 1800-tallet. Storsjåen ligger med langsiden mot sjøen og forskjøvet innover mot land. De andre bygningene, saltbua og tranbua i nord og lillesjåen i syd, vender gavlen ut og ligger ute i sjøen plassert delvis på et tømret bolverk og på peler. Bygningene har til dels kjerne av laftet tømmer, men er for øvrig oppført i bindingsverk med stående ytterkledning.

Russiske inskripsjoner på veggene, skåret inn eller streket i tjære, er ennå synlige:

Synlige spor på materialet av kraftig dimensjonert russisk tømmer. Foto Riksantikvaren, A. Winterthun 1982.

Oppmålingstegninger av Brodtkorbsjåene

Under kan du se oppmålingstegninger av Brodtkorbsjåene. Tegningene er fra 1975 og laget av arkitekt Sven Poulsson.

Oppmålingstegning for Riksantikvaren i 1975, tegnet av arkitekt Sven Poulsson. Blad 5: Snitt syd-nord gjennom anlegget. Blad 1: Varelager, gavler mot vest og snitt 2. plan.

Bygningene har kjerne av laftet tømmer, men er for øvrig oppført i bindingsverk med stående yterkledning. Oppmåling fra 1975 av arkitekt Sven Poulsson

Fredet i 1990

Brodtkorbfamilien eide anlegget fram til 1972 da det ble overført til fiskerifagskolen og senere til Varanger museum, som drifter anlegget. Anlegget er eid av Vardøhus Museumsforening.  I dag holder Pomormuseet til i Storsjåen.

Brodtkorbsjåene ble fredet 12. oktober 1990 og fredningen omfatter fire sjøhus; Lillesjåen, Storsjåen, Tranbua og Saltbua.

Postkort av Brodtkorbsjåene, stemplet 1925, av Mittet. Digitalt museum, CC BY.

Kilder:

Fortidsvern nr. 3 1993
Riksantikvarens arkiver
Samtale med arkitekt Sven Poulsson

Les mer:

Om Brodtkorbsjåene på Kulturminnesøk