r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

En tidsreise blant tømmerstokker og sagflis

Spillum Dampsag & Høvleri, Norsk Sagbruksmuseum i Namsos er månedens kulturminne i august. Foto: Anja Heie @ Riksantikvaren

Skriv

Et besøk på Spillum Dampsag & Høvleri, Norsk Sagbruksmuseum er nesten som å være med på en tidsreise. Her blir du tatt med til slutten av 1800-tallet, da Namsos var én av de viktigste plankebyene i Norge og aktiviteten var stor på de mange sagbrukene langs elva Namsen.

Står du i Namsos og ser over på den andre siden av elva, er det ikke vanskelig å få øye på Spillum Dampsag & Høvleri. De store røde bygningene, den lange pipa som strekker seg opp mot himmelen, tømmerbommen der tømmeret ble samlet og sortert og kaia der utskipningen foregikk, er godt synlige nede ved elvebredden. Her har sagbruket ligget siden 1884, da planene til drammenseren Peter Torkilsen ble satt ut i live og Spillum Dampsag & Høvleri ble opprettet.

I ca. 100 år ble det blant annet produsert listverk, bordkledning, fiskekasser og ferdighus ved sagbruket, før det ble lagt ned i 1986. Ettersom sagbruket på Spillum ble ansett som det best bevarte sagbruket fra den tiden da sagbrukene ble drevet med dampkraft, gikk det imidlertid ikke mange år før dørene ble åpnet igjen. Men møter du noen når du trår over dørstokken i dag, er det nok ikke en sagbruksarbeider du hilser på, men en person på museumsbesøk.

I 1991 ble nemlig Norsk Sagbruksmuseum opprettet. Samtidig ble også produksjonen delvis tatt opp igjen. Dermed kan de besøkende oppleve de gamle maskinene i bruk, og være med på deler av reisen fra treet er hogd til det ferdige produktet står klart. I dag lages det både listverk, kledninger, paneler og andre treartikler, både for salg og til bruk i de mange restaureringsarbeidene, på Norsk Sagbruksmuseum.

Les mer om Spillum Dampsag & Høvleri på nettsiden til Norsk Sagbruksmuseum.

Spillum Dampsag & Høvleri, Norsk Sagbruksmuseum ved elva Namsen. Til høyre ser du tømmerbommen der tømmeret ble samlet og sortert før det ble fraktet inn i sagbruket. Foto: Anja Heie @ Riksantikvaren