r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Månedens kulturminne i oktober

Et lojalt fiskefartøy

Foto: Nordnorsk fartøyvernsenter

Skriv

Norske fiskefartøy representerer en viktig og vesentlig del av den norske kystkulturen. Vi har i dag svært få bevarte fiskefartøy fra Finnmark igjen. Et av de få som fortsatt er intakt er Einar II som har overlevd både vær og vind, og tyske bomber.

På fiske i Vardø

Einar II ble bygget av Einar Mortensen på Hemnesberget i 1934 for Anton Andreassen. Siden den gang har fartøyet tilhørt samme familie helt frem til den ble overrakt til museet i Vardø i 1991. Familien Andreassen driftet i nærområdene og i bankene utenfor Finnmark, der de drev et variert fiske med line, jukse og trål. I Einar II hadde de et fartøy som lojalt tok dem ut på havet for å fiske alt fra håkjerring, flyndre, kveite, lodde til reker. I 1937 ble Einar II bygget om fra 35 til 40 fot med endringer i motorrom og overbygg - også dette arbeidet ble utført hos Einar Mortensen på Hemnesberget.

Opprinnelig var Einar II 35 fot, og hadde skøytehekk med sleperor. Foto: Nordnorsk fartøyvernsenter

En lang og dramatisk historie

Einar II har overlevd flere generasjoner og ikke minst en dramatisk verdenskrig. Under krigen ble mange fiskefartøy i Finnmark rekvirert av tyskerne, derav også Einar II. Sønn av daværende eier Arthur Andresen forteller på Nordnorsk Fartøyvernsenters nettsider flere historier om familiens fartøy under krigen.

Etter å ha fått hard medfart under et flyangrep i 1941, var motoren sendt til fabrikken for å gjenoppbygges. I mellomtiden fikk Anton Andreassen, som eide båten beskjed om å stille båten til disposisjon for Vermacht. Da motoren kom tilbake fra gjenoppbygging gjemte han den dermed i deler rundt omkring, for båten skulle ikke i tysk tjeneste. Det påfølgende året fikk lokalbefolkningen beskjed om at man kunne søke fritak fra rekvisisjonen ved å drive fiske med båtene. Dette gjorde Anton umiddelbart, men båten hadde jo ingen motor siden denne var gjemt unna. Plutselig kom motoren «til rette», men siden tyskerne brukte slippen på Storfloa, kunne den ikke monteres der. Einar II både levde og overlevde bombingen av Finnmark og resten av andre verdenskrig. Selv da tyskerne endelig bordet fartøyet, kom mannskapet seg unna. I rapporten som ble skrevet står det blant annet:

«Påfallende er kutterens uvanlig gode stand og utrustning, og besetningen er intelligente og verdige holdning, som står i rak motsetning til alle andre fiskekutter-besetninger jeg hittil har møtt» .

Tyskerne bordet Einar II i 1943, og denne rapporten ble skrevet. Klikk på bildet for å forstørre. Foto: Norsk fartøyvernsenter

Restaurering og vern

Nordnorsk Fartøyvernsenter fikk i 2011 oppdraget med å restaurere Einar II av Varanger museum, avdeling Vardø der det har vært siden det ble levert av Einar Mortensen i 1934. En del arbeid ble utført på 1990-tallet, men initiativet svant og Einar II ble stående på et nedlagt slippanlegg i nærmere 15 år. I dag er restaureringsarbeidet så godt som ferdig, og Einar II ble sjøsatt i Vardø 21. september i år. Med støtte fra Riksantikvaren har det blitt foretatt omfattende skrogarbeid, utskiftninger i dekk og restaurering av motoren, en Heimdal 35-40 HK. Arbeidet blir utført ved verkstedet i Gratangen, og kan følges på Einar IIs blogg.

Einar II ble satt på slippen i Vardø i 1997. Bildet er tatt før masta ble demontert. Foto: Nordnorsk fatøyvernsenter

Einar II forteller om både om viktig fartøyvernshistorie og krigshistorie.

Fartøydata

Type: Krysser/fiskefartøy

Byggested: Hemnesberget

Byggeår: 1934

Kjenningssignal: LMRO

LOA: 12, 44 m.

Motor: Heimdal 35/40 hk, 1964

Vernestatus: 2011