r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Månedens kulturminne i februar

Et marked for mangt

På markedet ble det foretatt mang en god handel i det yrende folkelivet, og i 1915 hadde de sågar et eget "Grand Casino".

Skriv

Markedet i Skibotn har vært møteplass for handel, sosialt og religiøst samkvem i flere hundre år. I dette samiske området har folk fra hele Nordkalotten møttes årlig helt fram til i dag.

Markedet i Skibotn i Nord-Troms er valgt ut til å være månedens kulturminne i februar, også for å markere samefolkets dag den 6. februar.

I Riksantikvarens digitale bildesamling finnes fotografier fra markedet som er tatt i 1915. Bildene er dagligdagse og folkelige (såkalte vernacular photography), og tatt av amatørfotograf Joachim Andreas Vibe Kjærulf Fleischer (1861–1931). Bildene ble gitt i gave til Riksantikvaren av Evi og Gunnar Fleischer i 1982. Her kan du se noen av bildene og lese mer om markedet i Skibotn.

Om stedet

Skibotn ligger i en fjordarm av Lyngenfjorden i Storfjorden kommune. Stedet hadde gjennom flere århundrer det største markedet i Nord-Troms, der kjøpmenn fra Norge, Sverige og Finland kom med varene sine. Markedet daterer seg muligens tilbake til 1500-tallet eller tidligere, og har fra 1800-tallet vært drevet på samme sted. I dag lever markedet videre som en handelsmesse, men fortsatt med fokus på multinasjonalitet og småskala husflidsprodukter.

Selve området gir et unikt innblikk i markedshistorien, som også var en viktig inngangsport til læstadianismen i Nord-Norge. Stedet ble valgt til kommunens tusenårssted i 2000.  

Nord-Troms museum

Nord-Troms museum har i dag et av sine hovedanlegg på området der markedshandelen foregikk på 1800- og 1900-tallet. Plassen rommet tidligere en rekke store og små markedsbuer. Kun to av de originale buene er bevart i dag. Sammen med to rekonstruerte handelsboder danner disse museumsområdet.  

 

Les mer om markedet i Skibotn på Nord-Troms museums nettsider.        

Andre informasjonskilder: http://www.trestammersmote.no/les_mer.asp?id=272