r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Månedens friluftsminne i mai - av Riksantikvaren

Grønningen – et fyr i vinden

Grønningen fyrstasjon, et tidlig eksempel på betongfyr, på en liten og værutsatt holme i Kristiansandsfjorden. Foto: Arve Kjersheim / Riksantikvaren

Skriv

At ingen skyssbåter kan legge til i den værutsatte havna, hindrer ikke fyrentusiastene fra å komme seg ut til Grønningen fyr. De kommer padlende, roende, seilende eller i motorbåt til den lille holmen i Kristiansandsfjorden der fyret står. På sommerstid er det ofte et yrende liv her, med overnattingsgjester, dugnadsfolk og sjøulker og -fugler av ulikt slag.

Grønningen fyr er et såkalt innseilingsfyr. Som navnet tilsier betyr det at fyrets oppgave er å lose sjøfarende trygt fra åpen sjø i Skagerrak til roligere farvann innaskjærs gjennom innseilingen i Kristiansandsfjorden. Og det har det gjort i over 100 år, helt siden fyrstasjonen ble opprettet i 1878.

Livet på fyrstasjonen

Fyrstasjonen ble drevet som familiestasjon. På det meste bodde det fem voksne og elleve barn på den blankskurte og værutsatte holmen. Det var trangt om plassen, og fyrfolket levde tett og isolert ute i fjorden, så det var best at en kom godt overens. I en periode var det skole på Grønningen, noe som var ganske vanlig på fyrstasjonene.

Automatisert og avfolket, men likevel autentisk

I 1980 ble fyret automatisert og avfolket. Anlegget er likevel godt bevart og gir et godt bilde av de utsatte forholdene mange levde under på fyrstasjonene før den automatiserte tidsalderen tok over.

Det er også bakgrunnen for at fyrstasjonen – fyrmesterbolig med det 14 meter høye fyrtårnet, fyrbetjentbolig med maskinrom, uthus, to naust og miljøet rundt stasjonen – ble fredet i 1996. Deler av området er også et fredet naturreservat.

Fortsatt liv på holmen gjennom Bragdøya kystlag

I dag leier Bragdøya kystlag Grønningen fyr av Kystverket. Leien betales i form av vedlikehold, utført gjennom utallige dugnadstimer.

Det er Bragdøya kystlag som holder fyret åpent for overnatting. Kystlaget gjennomfører også en rekke ulike arrangementer her, som kurs, seminarer, St. Hans-feiring og andre kulturarrangementer – så sant de ikke blåser bort, og verken arrangører eller deltakere kommer seg ut til fyret.

Grønningen fyr er i vinden. Bokstavelig talt.

Dugnad og fest hører tett sammen for Bragdøya kystlag. Foto: Marit Bendz / Riksantikvaren

Grønningen fyr på en av årets «smeigedager» (sørlandsk for en solblank, stille, flott sommerdag). Foto: Vest-Agder fylkeskommune, Riksantikvaren

Kilder og relevante lenker:

Om Grønningen fyr på nettsiden til Bragdøya kystlag

Om Grønningen fyrstasjon på kulturminnesok.no

"En perle i havgapet", artikkel fra Kristiansands avis, 31. juli 2014

Kulturvernforbundet og Riksantikvaren samarbeider om månedens friluftsminne i Friluftslivets år 2015. Hver måned vil et kulturminne som er knyttet til friluftslivet bli presentert.

Nå er det din tur!