r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Månedens kulturminne i januar

Hallo, hallo!

Månedens kulturminne i januar er Telegrafen i Ny-Ålesund. Foto: Laila Andersen © Telemuseet

Skriv

Telegrafstasjonen i Ny-Ålesund på Svalbard summet av rykter og nyheter omkring Roald Amundsens luftskipekspedisjon med «Norge» i 1926.

I et arktisk samfunn som Kings Bay på Svalbard var radiotelegrafi og -telefoni livslinjen til storsamfunnet og familien der hjemme. Telegrafen i Ny-Ålesund var derfor sentral i driften og fritiden i Norges nordligste samfunn.

I 1920-årene ble Ny-Ålesund hovedbasen for framstøt mot Nordpolen med luftfartøy. Årsaken var beliggenheten. Stedet var lett tilgjengelig og gruvesamfunnet kunne tilby ulike tjenester. Ikke minst var telegrafsambandet med omverden helt uvurderlig.                          

Ny-Ålesund var sågar utgangspunktet for ekspedisjonen Roald Amundsen og Umberto Nobile hadde med luftskipet ”Norge” over Nordpolen i 1926. Fremdeles står fortøyingsmasten til luftskipet intakt.

Utvendig restaurering har løftet fram en historisk perle

Telegrafstasjonen i Ny-Ålesund har gått fra å være en beskjeden og slitt bygning til å bli en historisk perle i bybildet. Riksantikvaren har i 2013 samarbeidet med eieren Kings Bay, Telenor Kulturarv og Telemuseet om restaurering av den fredete telegrafstasjonen fra 1918.

Restaureringsarbeidet utvendig er ferdigstilt. Nå arbeides det på innsiden, og våren 2014 kommer radioutstyret som var i Telegrafen like før driften opphørte på 60-tallet, oppover igjen fra lageret til Telemuseets magasin på Fetsund.

Bygningen blir tilgjengelig for besøkende og skal så langt som mulig reflektere den siste driftsperioden på 1950/60-tallet. Men besøkende skal også kunne få et inntrykk av hvordan bygningen var da den summet av rykter og nyheter omkring Nordpolen-ekspedisjonene på 1920-tallet.

Dette er det andre større restaureringsprosjektet som Riksantikvaren har gjennomført i samarbeid med Kings Bay de senere årene. I 2009-11 ble den tidligere bestyrerboligen «Amundsenvillaen» tilbakeført til slik den var i 1920-30-årene.

Tekst: Susan Barr, Riksantikvaren. 

Les mer om Telegrafen på Kulturminnesøk.

I Kulturminnesøk finner du en oversikt over kulturminner i Norge. Her kan du også registrere dine egne kulturminner.                      

 

Telegrafen i Ny-Ålesund. Foto: Laila Andersen © Telemuseet