r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Krigens spor på Svalbard

Værstasjonen Haudegen på Svalbard er månedens kulturminne i februar. Foto: Susan Barr © Riksantikvaren

Skriv

I september 1944 ble elleve menn satt i land i en bortgjemt fjord helt nord på Svalbard. Hvem var disse mennene? Og hva skulle de her, mot slutten av andre verdenskrig? Haudegen værstasjon er månedens kulturminne i februar.

Værobservasjoner fra de nordlige områdene var viktige for krigsaktivitetene i Nord-Europa, og tyskerne etablerte derfor flere værstasjoner på Svalbard under andre verdenskrig. I Rijpfjorden på Nordaustlandet, der de elleve mennene gikk i land, ble den meteorologiske stasjonen Haudegen etablert under ledelse av Wilhelm Dege (derav navnet på stasjonen).

Da mennene ble hentet fire måneder etter at andre verdenskrig var over på fastlandet, ble værstasjonen forlatt som den var. Bortsett fra enkle tiltak for å forhindre forfall, er stasjonen kun endret av naturkreftene og skader etter menneskers besøk gjennom årene. Nå er imidlertid tilstanden til kulturminnet kritisk, ettersom fukt og råte er i ferd med å ta knekken på Haudegen, som er den eneste av de meteorologiske stasjonene på Svalbard som fremdeles har stående bygninger.

For å forhindre mer slitasje, ble det i 2010 innført ferdselsforbud i området nærmest bygningene. Riksantikvaren og Sysselmannen diskuterer nå hvilke tiltak som bør gjøres for å bevare værstasjonen, uten at det går utover verneverdien til det unike kulturminnet.

Les mer om kulturminner på Svalbard på temasidene om polare kulturminner

Les mer om Haudegen i Kulturminnesøk

I Kulturminnesøk finner du en oversikt over kulturminner i Norge. Her kan du også registrere dine egne kulturminner.

Haudegen. Foto: Susan Barr © Riksantikvaren