r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Månedens kulturminne i juni

Kulturmiljø med fornem historie

Bygdøy tidlig 1800-tall. Landskap med utsikt mot Holmen gård og Bygdøy, tegnet av John William Edy, engelsk tegner og maler. Fra "Boydell's picturesque scenery of Norway".

Skriv

Turområdet på Bygdøy i Oslo er i dag preget av joggere, syklister og familier på søndagstur. Men i tidligere tider var det arena for både selskapeligheter i lysthus, promenader og rekreasjon i frodige parker.

I 2012 ble Bygdøy kulturmiljø fredet, og det er det mangfoldige landskapet og de enkelte kulturminnene i den gamle folkeparken fra kong Carl Johans tid som danner det fredete kulturmiljøet.

Litt av historien til Bygdøy

Det har vært bosetning i området på Bygdøy siden steinalderen. I middelalderen vekslet eierskapet til øya mellom klosteret på Hovedøya og kongen. Ved reformasjonen ble Bygdøy krongods underlagt Akershus slott som ladegård.

I 1837 kjøpte kong Carl Johan et større område på Bygdøy. Han ønsket å lage en folkepark for allmuen og legge til rette for friluftsliv, opplysning og underholdning for befolkningen i den raskt voksende hovedstaden. Folkeparken på Bygdøy hadde severdigheter som lysthus, utsiktsplasser, bevertningssteder, badeanlegg og monumenter.

Skog og park ble skjøttet for å ta seg best mulig ut, med den engelske landskapsstilen som ideal. Landlig idyll med gårdsbruket som naturlig ingrediens var et blikkfang, med buktende stier gjennom landskapet. Noen av disse kan du finne spor av den dag i dag.

Naturperle

Kulturmiljøet på Bygdøy har naturkvaliteter som er av internasjonal verdi. Naturreservatene Dronningberget og Hengsåsen som inngår i området til den gamle folkeparken, har et stort biologisk mangfold. Det milde klimaet og kalkfjellet danner grunnlaget for sjeldne arter og naturtyper.

Bygdøy. Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren.

Disse to naturreservatene er, sammen med eiendommer som er disponert av H. M. Kongen, ikke en del av kulturmiljøfredningen.

Dronningberget - en dronning ble betatt

Dronningberget het tidligere Lindehagen etter lindeskogen som vokser på denne kollen. Dronning Desideria besøkte Bygdø Kongsgård i 1825. Hun ble så betatt av utsikten fra Lindehagen at hun sørget for at det ble anlagt flere stier i dette området. Siden har stedet båret navnet Dronningberget.

Utsikt fra Dronningberget. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.

Paviljongen Sæterhytten ligger på Dronningberget, og ble oppført i 1862-63. Sæterhytten var ikke et nybygg, men gjenbruk av badehuset fra Oscarshall. Det forseggjorte badehuset var bygget på en pram slik at det var flyttbart. Sæterhytten ble utstyrt med en musikkpaviljong i 1866, og dermed økte også publikumstilstrømmingen.

Sæterhytten i dag. Foto: Arve Kjersheim © Riksantikvaren

Noen år senere ble det utvidet som serveringssted og ble et populært utfartssted som var i drift fram til 1960-tallet. Etter omfattende restaurering åpnet Sæterhytten i 2011 som søndagskafé og utleielokale. 

Kilde: Norsk Folkemuseum og Riksantikvarens faktaark om Bygdøy kulturmiljø.

Les mer om Bygdøy kulturmiljø på nettstedet miljøstatus.no

Les mer om Bygdøy på Norsk Folkemuseums nettsider.

Les mer om naturreservatene Dronningberget og Hengsåsen på Miljødirektoratets nettside.