r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Månedens kulturminne i januar

Nordlysobservatoriet på Haldde

De eldste bygningene på observaroriet på Haldde. Foto: Universitetet i Tromsø

Skriv

På en fjelltopp i Alta kommune, 900 meter over havet, ble Norges første, faste nordlysobseravatorium bygget. I dag er dette et populært turmål, med storslagen utsikt.

En internasjonal ekspedisjon kom til Alta i 1838, med støtte fra den franske kongen Ludvig Filip. Ekspedisjonen skulle overvintre for blant annet å studere nordlyset. Tre små tømmerhytter i Bossekop, som i dag utgjør en del av Alta, skulle fungere som observatorier for ekspedisjonen.

Bossekop i 1830-årene da den franske Recherche- ekspedisjonen brukte stedet som observatorium. Foto: polarhistorie.no

Fordi de også tidligere hadde samarbeidet med de franske forskerne, påtok den engelske ledelsen ved kobberverket i Kåfjord seg å fortsette ekspedisjonens nordlysmålinger. Kåfjord ligger ca 1,5 km sørvest for Alta.

Verdenskjent

De systematiske nordlysobservasjonene over flere år var avgjørende for at Alta ble et senter for internasjonal forskning. Bossekop var også norsk hovedstasjon, da det internasjonale polarforskningsåret ble gjennomført i 1882-83.

Det ble som en del av denne satsningen, opprettet i alt 12 polarstasjoner over hele den nordlige halvkulen som skulle gjøre nordlysobservasjoner.

Sophus Tromholts bok "Under nordlysets straaler", ble utgitt både på dansk og engelsk. Foto: Sophus Tromholts samling ved Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Den dansk-norske vitenskapsmannen Sophus Tromholts populærvitenskapelige bok «Under Nordlysets Straaler», og hans foredrag om nordlyset i Amerika og Europa bidro også sammen med ekspedisjonens kunstner Bevalet sine illustrasjoner (litografier) av nordlyset på Alta-himmelen til å gjøre Bossekop kjent i utlandet.

Det eldste bevarte fotografiet av nordlyset er tatt i Bossekop 5. januar 1892 av Martin Brendel, som var med på en tysk nordlys-ekspedisjon.

Kristian Birkeland

Professor Kristian Birkeland var på en reise i Altaområdet i februar 1897, og allerede to år senere fikk han Stortinget til å vedta bygging av nordlysobservatorier på Haldde og på Talviktoppen. Observatoriet på Talviktoppen ble oppgitt allerede etter den første sesongen.

I 1902-03 etablerte Birkeland et nettverk av nordlysobservatorier i nordområdene med Kåfjord og Bossekop som sentrum. På grunnlag av denne nordlysforskningen, publiserte han to store bind på engelsk som i dag er et klassisk mesterverk for forskere over hele verden.

Observatoriet på Haldde etableres

I 1910 fikk Birkeland Stortinget til å bevilge midler til fast drift av observatoriet. Han argumenterte med at «et fast observatorium på Haldde ville bli en «gullgrube for vitenskapelige oppdagelser som særlig kan komme meteorologien til nytte og således ved veirforutsigelser få praktisk betydning for fiskerfolk nordpå».

Vårdag på Haldde, antagelig fra mai 1913. Kvinner og barn koser seg i vårsola med mat, drikke og musikk fra gramofonen. Foto: Ole Andreas Krognes

Det ble oppført en bygning i 1912 der bestyrer Ole Andreas Krogness flyttet inn sammen med sin familie. Et par år senere ble bygningen utvidet, slik at det ble plass til fire leiligheter til forskerne med familier. Tre barn ble etter hvert født på Haldde. 

Nedleggelse, verdenskrig og nytt liv

Stortinget vedtok 31. august 1926 å nedlegge virksomheten på Haldde. Et nytt observatorium ble oppført i 1928 i Tromsø, som en forskningsinstitusjon under Fakultet for naturvitenskap og teknologi ved Universitetet i Tromsø.

Etter okkupasjonsmaktens brenning av Finnmark i 1944 sto bare rester av de solide murene igjen etter bygningene på Haldde. I 1980-årene ble de ødelagte bygningene restaurert, og i dag er Haldde og Halddetoppen et populært turmål.

Halddemarsjen er en tradisjonsrik turmarsj og motbakkeløp som årlig blir arrangert i slutten av august. Marsjen starter i Kåfjord og går opp til Halddetoppen.

Turen til toppen tar normalt ca 2-3 timer, mens de mest garvede motbakkeløperne kan gjøre den unna på drøye 45 minutter.

Bygningene på det tidligere observatoriet på Halddetoppen, slik de ser ut i dag. Foto: Alta kommune

Fra Haldde. Foto: HenrikJ (CC BY), via Wikimedia Commons.

Lenker til ressurser om nordlysforskning:

Wikipedia om Nordlysforskningen i Alta

Om Nordlysforskningen i Bossekop

Video fra NRK om Haldde 
 

Kilde: Alta Museums nettside om Haldde, 19.11.2016