r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Vemork – et kulturminne fra krigen

Foto: Per Berntsen

Skriv

Vemork gamle kraftverk på Rjukan var verdens største da det sto ferdig i 1911, og er kjent blant annet for sin teknologi, arkitektur og krigshistorie.

Historikk

Det var et uttalt ønske fra Sam Eyde, en av grunnleggerne av Norsk Hydro, om å få bygget «den kraftigste elektriske utladning på jorden». Kraftverket utnytter 299,5 meter av elven Månas totale fall forbi Rjukanfossen. Resten utnyttes av Såheim kraftverk lengre nede i dalføret.

Det omfatter et system av tunneler, tverrslag og overløp mellom vanninntaket ved Skardfoss og fordelingsbasseng, og rørgater ned til selve kraftstasjonen med sitt  maskineri. Kraftverket var første ledd i Hydros produksjonslinje for kunstgjødsel, og krevde store kraftmengder.

Stasjonsbygningen med sin monumentale arkitektur ruver i landskapet på et 125 meter høyt platå i fjellsiden. Kraftverket var i drift frem til 1971 da nye Vemork, bygget i fjellet, sto ferdig.

Kampen om Tungtvannet – Operasjon Gunnerside

Hydrogenfabrikken - Bygningsoversikt. Foto: B.Iversen/ Riksantikvaren 

Sprengningen av tungtvannsanlegget på Rjukan natten mellom 27. og 28. februar 1943 er en av de mest kjente, og av mange regnet som den viktigste og mest vellykkede, sabotasjeaksjonene under andre verdenskrig.

Det gjaldt å hindre okkupasjonsmakten i å kunne fremstille en atombombe, som tungtvannet som ble produsert på Rjukan var en viktig bestanddel av. Etterretning fra England viste at om dette lyktes, kunne det bli av stor betydning for utfallet av andre verdenskrig.

Leder av Operasjon Gunnerside, Joachim Rønneberg sier 70 år etter: «Vi hadde flaks. Absolutt flaks, men også svært god etterretning om målet». Først flere år etter, ble han klar over tungtvannets betydning for utvikling av en atombombe.

Noen historikere mener at tyskerne sannsynligvis ikke ville klart å utvikle en atombombe så sent i krigen, men situasjonen var uklar og de allierte hadde grunn til å være bekymret.

Revet i 1977

Bygningen som inneholdt Tungtvannsfabrikken på Vemork ble lagt i grus 21. juni 1977.

Hydrogenfabrikken på sent 60-tall. Foto: Ronald Håkonsen

Fredes i 2015

Gamle Vemork kraftstasjon er under fredning og huser i dag Norsk Industriarbeidermuseum, som ble opprettet i 1988.

 

Kilde: KINK – Kulturminner i norsk kraftproduksjon. NVE 2006.
Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Tungtvannsaksjonen

Les mer:
Riksantikvarens nettsider om industrinominasjon til UNESCOs Verdensarvliste:
http://www.ra.no/Tema/Verdensarv/Tentativ-liste/Notodden-og-Rjukan

Om Tungtvannsaksjonen: Norsk Industriarbeidermuseum:
http://vemork.visitvemork.no/kampen-om-tungtvannet/