r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Aktuelt

 • Fra Veidholmen 9. januar 2019

  Riksantikvarens klage får medhold av Fylkesmannen

  Riksantikvaren klaget på Smøla kommunes vedtak om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for bygging av veranda innenfor hensynssone vern i Været, på Veidholmen i Smøla kommune. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har nå g...
 • Henningsvær. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren 8. januar 2019

  Forprosjekt i Henningsvær

  Henningsvær er det best bevarte fiskeværet i Lofoten, og et kulturmiljø av nasjonal verdi. Høsten 2018 har det vært et forprosjekt for å vurdere om Henningsvær skal fredes som kulturmiljø.
 • Bispeborgen med domkirken sett mot vest, slik den så ut omkring 1450. Illustrasjon: Arkikon 19. desember 2018

  Domkirkeruinen og Bispeborgen gjenoppstår i 3D

  Hamar Domkirkeruin med bispeborgen er et av våre største og mest sentrale ruinanlegg. Nå kan vi presentere en helt ny, digital rekonstruksjon – som viser hvordan det historiske anlegget så ut før det ble en ruin.
 • Riksantikvar Hanna Geiran 19. desember 2018

  Riksantikvar for min tid

  Hanna Geiran ble utnevnt som riksantikvar 26. oktober. Hun er den niende i rekken av Norges riksantikvarer. Her skriver hun litt om kulturminnevernets rolle i dag.
 • Finnegården på Røros vart freda i 2018. Foto: Linda Herud, Kulturminnefondet 13. desember 2018

  Fredingar i 2018

  Riksantikvaren har freda eit stort tal bygningar og anlegg i 2018.
 • Taubanesentralen. Taubanesentralen som står i dag ble tatt i bruk i 1957 og ble bygd over den gamle taubanesentralen som sto på samme sted. De siste taubanene gikk ut av bruk i 1987. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren 10. desember 2018

  Besøk fredete kulturminner i Longyearbyen

  Longyearbyen på Svalbard har en spennende og variert historie. Her er noen utvalgte kulturminner man kan bli kjent med, dersom man har noen timer til rådighet i byen.
 • Områdene Dale, Alvestad, Grøtavær og Skarstein i Harstad kommune inngår i KULA-registeret til Troms. Her har sjø, fjell og beiteland gitt grunnlag for bosetting og livberging i mange tusen år. Foto: Pål Alvereng. 5. desember 2018

  Kulturhistoriske landskap i Troms

  15 landskap i Troms er valgt ut til Riksantikvarens register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA-registeret).
 • Prøysenstua. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren 30. november 2018

  Prøysenstua fredet

  Riksantikvaren har fredet Alf Prøysens barndomshjem i Ringsaker.
 • Søragadå i Skudeneshavn. Foto: Ørjan B. Iversen 30. november 2018

  Skudeneshavn fredes

  Skudeneshavn fredes som kulturmiljø. Det vedtok Kongen i statsråd i dag. Dette innebærer at gater, plasser, bygninger og parken fredes etter kulturminneloven. Totalt omfatter fredningen 180 eiendommer.
Gå til arkiv

Aktuelle arrangementer

Riksantikvarens nyhetsbrev

Tildelingsbrevet

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet.

Last ned tildelingsbrevet til Riksantikvaren på regjeringen.no.