r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ansvarsområder

Riksantikvaren arbeider for at flere kulturminner, kulturmiljøer og landskap skal bli tatt bedre vare på. Men hva innebærer det? Her kan du lese om mange av Riksantikvarens arbeidsområder.

Kulturlandskap og sel i Valdres. Foto: Marit Bendz, Riksantikvaren

Hva er et kulturminne?

Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Eksempler på dette kan være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar. Kulturminnene kan være fra tidligere tider eller fra vår egen tid, og kan fortelle oss mye om hvordan mennesker har levd til ulike tider. 

Hva menes med kulturmiljø?

Når kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng, kalles dette et kulturmiljø. Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, ei setergrend, et fiskevær eller et industriområde med fabrikker og boliger.

Hva er et landskap?

Landskap er en samlebetegnelse på våre utendørs omgivelser, både det naturgitte og det menneskeskapte. Betegnelsen omfatter alle typer landskap, som jordbrukslandskap, industrilandskap, kystlandskap, bylandskap og fjellandskap.  

Les mer om sentrale begreper innen kulturminneforvaltningen.