r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Bevaringsprogram for arkeologiske kulturminner

Gjennom to av Riksantikvarens bevaringsprogram blir arkeologiske kulturminner skjøttet og gjort tilgjengelig for publikum.