r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Strategi for forvaltning av arkeologiske kulturminner

Målet med strategien er at arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer forvaltes og formidles som unike kilder til kunnskap om fortidens samfunn, og som grunnlag for ny innsikt, opplevelse og bruk.

For å oppnå det langsiktige strategiske målet, har planen tre delmål:

  1. Sikring av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer baseres på et godt datagrunnlag, enhetlige kriterier og forsvarlige metoder.
  2. Forvaltningen av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer er tydelig og preges av god dialog og ressursbruk.
  3. Allmennhetens interesse og ansvarsfølelse for arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer er styrket.

Planen er laget for perioden 2011-2020.

Last ned Strategisk plan for forvaltning av arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer 2011-2020 (pdf)