r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Byggets premisser

For gamle hus er det ekstra viktig å planlegge og å gjennomføre tiltak på byggets premisser. Det gjelder å unngå store endringer av bevaringsverdige fasader og interiører, men vel så viktig er å unngå tiltak som fører til bygningsfysiske problemer og skader.

Det er stor forskjell på moderne og tradisjonell bygningsteknologi. Dagens bygninger (til høyre på tegningen) er basert på så luft- og vanntette strukturer som mulig. Det brukes mange typer materialer og inneklimaet styres ved hjelp av balansert ventilasjon og varmegjenvinning. Eldre bygninger (til venstre på tegningen) er bygget av få, svakere og mer diffusjonsåpne materialer. Bygningene er designet med enkle strukturer som legger luft og varme, og dermed vil konstruksjonene tørke og lufta ventileres. 

Går vi langt tilbake i tid ble husene bygd uten særskilt isolering unntatt stubbloftsfyll. Veggene var enkelt oppbygd med en type materiale som både var bærende og beskyttet mot regn, vind og kulde. Tre og tegl har disse egenskapene - laftehus og murgårder er eksempler på slike hus. Tykkelsen på veggen avgjorde hvilke laster den kunne ta og hvor godt den isolerte. I etasjeskillene brukte man gjerne leire som tettet godt og isolerte.

På begynnelsen av 1900-tallet ble ulike materialer som bare hadde isolerende funksjon introdusert i veggene. Kjennetegn for isoleringsmateriale fram til 1950-tallet var at de hadde hygroskopiske egenskaper (at de kan ta opp og avgi fukt i form av vanndamp). Mineralull har ikke hygroskopiske egenskaper. Det vil si at den ikke kan ta opp eller avgi fukt som damp. Derimot kan den binde vann i flytende form. Dette gjør det svært viktig å ha god tetting slik at varm og fuktig inneluft ikke kommer ut i isolasjonssjikt av mineralull.

Det er også slik at i de gammeldagse veggene medfører varmen innenfra at veggene tørker ut. Isolerer vi på innsida vil veggene bli kaldere og derved våtere og dermed øker faren for råte.

Gammel og ny bygningsteknologi er svært ulik. Dette må vi ta hensyn til. Når vi arbeider med gamle hus er det svært viktig å ha god kontroll på de bygningsfysiske konsekvensene av endringer.