r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Prinsipper for å ta godt vare på gamle hus

Når man skal sette en gammel bygning i stand eller oppgradere den til å bli mer energieffektiv er det avgjørende for resultatet at man tar hensyn til bygningens arkitektoniske og kulturhistoriske karakter.

Noen gode råd:

  • Det er bedre å vedlikeholde enn å reparere, og det er bedre å reparere enn å skifte ut. Selv om gamle originale materialer kan se nedbrutte ut, er de ofte i langt bedre stand enn førsteinntrykket skulle tilsi. De vil høyst sannsynlig også holde lengre enn nye bygningsdeler.
  • Gjør så lite som mulig, og bevar og sett bygningens opprinnelige og originale deler i stand.
  • Gamle hus kan gjerne få se gamle ut. Bevar bygningsdeler som viser slitasje – det er en del av bygningens historie.
  • Bruk tradisjonelle materialer, konstruksjoner og metoder. De tradisjonelle materialene samarbeider erfaringsmessig bedre sammen med eksisterende materialer.
  • Foretrekk kvalitet framfor kortsiktig økonomi. Gjør det riktig fra starten og det holder mye lenger.
  • Kjenn ditt hus – la huset fortelle sin historie, sin bygningsteknikk, sine karaktertrekk og sine svake og sterke sider. Da kan du forstå årsaken til skader, hvordan du skal utbedre, hva du bør være særlig påpasselig med når det gjelder vedlikehold osv.