r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Friluftsliv og kulturminner

Det vi oppfatter som uberørt natur, er ofte full av kulturminner. Bruk av skog, fjell, utmark, holmer og skjær har etterlatt mange spor i landskapet. Å vite mer om hvordan naturen har vært brukt tidligere, kan styrke friluftsopplevelsen.

Ansvaret for folkehelse, kulturminner og friluftsliv er samlet på én hånd – i fylkeskommunen. Dette åpner for et tett samarbeid mellom de tre sektorene. Riksantikvaren samarbeider blant annet med Miljødirektoratet, regional forvaltning og frivillige organisasjoner om kulturarven i friluftslivet.

  • En av bygningene på finnetorpet Åranstorp/Orala på Finnskogen.

    Historiske vandreruter

    Historiske vandreruter er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren for å løfte fram gamle ferdselsveier. Målet med satsingen er å øke kjennskap t...

Historiske friluftsbilder

Vi har tatt et dypdykk i Riksantikvarens fotoarkiv og funnet fram historiske bilder knyttet til friluftslivet og kulturminner.

Se de historiske bildene her

Finse stasjon, ca. 1930. Foto: Hermann Christian Neupert, Riksantikvarens arkiv