r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Romania

Sosial inkludering er en viktig del av kulturprogrammet i Romania. Foto: Kristianne Marøy, Krigsropet

Romanias kultur- og kulturarvprogram er på 24,6 millioner euro. Midlene skal gå til restaurering og ny bruk av kulturminner, til innovative utstillinger og til kultursamarbeid (se Kulturrådets nettsider for denne delen av programmet). En del av midlene er satt av til prosjekter som skal forbedre situasjonen til landets rom-befolkning.

Programmet skal fokusere på kulturarvens rolle i lokal og regional utvikling med vekt på sysselsetting, opplæring i tradisjonshåndverk og sosial inkludering.

Utlysninger

Reisestøtte

Har du en potensiell rumensk samarbeidspartner i tankene? Nå kan du søke om reisestøtte for å besøke dem i Romania og utarbeide en prosjektidé til en søknad! Utlysningen er åpen til 13. september eller så lenge det er penger igjen, så her er det førstemann til mølla!

Les mer om utlysningen og finn søknadsskjema på det rumenske kulturdepartementet sin hjemmeside.

Utlysning 2: Restaurering og revitalisering av monumenter

Målsetningen for utlysningen er å bidra til regional og lokal utvikling i Romania gjennom restaurering og revitalisering av monumenter. Tildelingen er på totalt 16,000,000 euro.

Kort nøkkelinformasjon:

  • Utlysningen er åpen til 7. oktober 2019
  • Hvert prosjekt vil bli tildelt mellom 200,000 euro og 2,000,000 euro
  • Prosjektene kan ha en varighet på mellom 12 og 48 måneder
  • Rumenske aktører oppfordres til partnerskap med norske kultur- og kulturarvaktører
  • Norske private og offentlige aktører, både kommersielle og ikke-kommersielle, samt NGOer kan være partnere
  • Restaureringen gjennomføres i Romania. Andre prosjektaktiviteter gjennomføres i Romania og/eller i Norge
  • Alle prosjekter må ha en plan for bruk av den restaurerte bygningen, samt inneholde aktiviteter som bidrar til opplæring
  • Den rumenske partneren vil være prosjekteier og sender inn søknaden

Mer informasjon om utlysningen og detaljerte retningslinjer for søkeprosessen (Applicants' Guide på engelsk) finnes på det rumenske kulturdepartementet sin hjemmeside. I vedleggene finnes også informasjon om hvilke kriterier som brukes for å velge ut prosjekter som får støtte. 

Kommende utlysninger:

Utlysningen “CALL 3: Roma cultural heritage revived” er på 900,000 euro. I denne utlysningen kan rumenske organisasjoner søke om midler fra 50,000 – 130,000 euro for å revitalisere kulturarven til romfolket. Det oppfordres til partnerskap med organisasjoner fra Norge. Utlysningen er ventet å komme i løpet av 2019.

Nyttige lenker

Det rumenske departementet for kultur og nasjonal identitet (Ministry of Culture and National Identity) 
Informasjon fra EØS-midlenes sekretariat