r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Slovakia

Prosjektet Pro Monumenta II fortsetter arbeidet med å vedlikeholde kulturminner i Slovakia. Foto: The Monuments Board of the Slovak Republic

I Slovakia er 17,5 millioner euro satt av til kulturprogrammet. Av disse er omtrent 14 millioner satt av til prosjekter som skal bevare og forbedre Slovakias kulturarv.

Det slovakiske programmet vil i hovedsak fokusere på revitalisering av kulturarv – å finne nye, innovative måter å bruke restaurerte kulturminner på.

Det vil være én åpen utlysning for 9 millioner euro til prosjekter som skal både restaurere og revitalisere kulturminner. I tillegg til den åpne utlysningen vil dette programmet inneholde tre pre-definerte prosjekter (PDP).

Prosjektmidler

Utlysningen av midler til kulturarvsprosjekter i Slovakia er nå åpen! Frem til 29. november 2019 vil det være mulig å søke om midler til restaurering og revitalisering av kulturarv i Slovakia, og Riksantikvaren oppfordrer de slovakiske søkerne å inkludere en norsk prosjektpartner. 

Ønsker du å delta i et slikt prosjekt i Slovakia, men mangler partner? Ta kontakt med oss på eeagrants@ra.no, så hjelper vi deg!

Her finner du detaljene om utlysningen, samt søknadsskjema.

Reisestøtte

I anledning den åpne utlysningen til prosjektmidler, lyses det også ut midler til reisestøtte. Reisestøtte kan søkes hvis du allerede har en slovakisk partner i tankene, og ønsker å møtes for å videreutvikle en prosjektidé til en søknad. Din prosjektpartner i Slovakia kan få støtte til å komme til Norge, eller du kan få støtte til å reise til Slovakia.

Her finner du detaljene om utlysningen, samt søknadsskjema.

Fristen for å søke har blitt forlenget til 15.oktober, og turene må gjennomføres innen 29.november. Det er førstemann til mølla, så det er bare å søke nå!

Programmets pre-definerte prosjekter

PDP1, «Pro Monumenta II», er en videreføring av et prosjekt under den forrige finansieringsperioden. I den forrige perioden ble det opprettet tre team av inspektører, som i hver sin varebil utstyrt som verksted, reiste rundt i Slovakias regioner og inspiserte kulturminner, skrev rapporter og utformet anbefalinger for eierne av disse kulturminnene om hvordan de best burde ivaretas. Dette arbeidet vil fortsette med «Pro Monumenta II».

PDP2, «Revitalisation of Gardens in the Estate of Rusovce», skal restaurere og revitalisere parken rundt Rusovce Manor, et historisk herskapshus like utenfor Bratislava. Parken var tidligere en yndet møteplass for Bratislavas innbyggere, men har blitt stående til forfall. Dette pre-definerte prosjektet skal revitalisere parken etter arkivmateriale fra rundt år 1900, noe som vil inkludere planting av over 100 trær og nærmere 800 busker, samt rekonstruksjon av et vanntårn som observasjonstårn og bygging av lekeplasser.

PDP3, «Red Monastery - Reborn», omfatter «Červený Kláštor» - et middelalderkloster nord i Slovakia, på grensen til Polen. Klosteret, som ble bygget tidlig på 1300-tallet og er et nasjonalt kulturminne, har de siste tiårene blitt restaurert og store deler av det revitalisert, med nytt museum og overnattingsfasiliteter. Det pre-definerte prosjektet «Red Monastery – Reborn» vil fortsette revitaliseringsarbeidet og bl.a. gjeninnføre noen av klosterets opprinnelige aktiviteter, som ølbrygging og produksjon av urtemedisiner etter munkenes gamle oppskrifter.

Nyttige lenker

EØS-midlene i Slovakia
Informasjon fra EØS-midlenes sekretariat