r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Flesberg stavkirke – tilbygd og ombygd

Flesberg stavkirke ligger i Flesberg kommune i Buskerud, og er en av fire stavkirker i Numedal. Da det stavbygde koret ble revet og kirken ble utvidet med tre laftete korsarmer, fikk kirken korsform.

Det nåværende utseende fikk Flesberg stavkirke i 1735. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren 2015.

Den eldste delen av kirken er datert til siste del av 1100-tallet. Opprinnelig hadde kirken et rektangulært skip med frittstående staver og et mindre, smalere kor i øst.

Tegning av portal ved Flesberg stavkirke. Tegning: Eilert Christian Brodtkorb Christie (1832-1906), 1859.

Den gamle stavkirken er sterkt ombygd og utgjør i dag den vestre korsarmen. Det nåværende utseende fikk kirken i 1735. En innrisset løve og et løvehode, samt malerier under de hvitkalkete veggene, er dekor bevart fra middelalderen. 

Interiør i Flesberg stavkyrkje. Foto: Jiri Havran © Riksantikvaren

Flesberg stavkirke er fortsatt i bruk som soknekirke.

Maleriet viser hvordan Flesberg stavkirke ut i 1701: sponkledd med tak over tak og med halvsirkulær apsis for enden av koret.