r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Hedalen stavkirke – med mye bevart kirkekunst

Hedalen stavkirke ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland. Madonnaen i stavkirken er blant de fineste og best bevarte helgenfigurer i landet.

Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren 2015.

Årringsprøver viser at Hedalen stavkirke trolig kan dateres til midten av 1160-tallet. 

Den bevarte delen av stavkirken består av et enkelt mindre rektangulært skip, omgitt av en innelukket svalgang på tre sider. Kirken har også en svært godt bevart vangeportal. 

Hedalen stavkirke har mye av middelalderens opprinnelige kirkekunst. En del av den er omarbeidet med rosemaling og farger fra 1700-tallet.

Interiør i Hedalen stavkirke. Foto: Leif Anker © Riksantikvaren 2014.

I 1699 ble kirken påbygget til korskirke, og det tidligere koret ble revet. Koret ble utvidet mot øst i 1902.

Hedalen stavkirke. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren 2015.

Hedalen stavkirke, Sør-Aurdal. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren 2015.

Portal i Hedalen stavkirke tegnet av Georg Andreas Bull (1829-1917) i 1853.