r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høyjord stavkirke – med spesielle lysglugger

Høyjord stavkirke ligger i Andebu kommune i Vestfold. I skipet er lysgluggene formet både som gotiske spissbuer og med firkløverform. Slike vindusåpninger finnes ikke i de andre bevarte stavkirkene.

Høyjord stavkirke. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Årringsprøver viser at tømmer til kirken ble hogd omkring 1300, men med en del eldre gjenbrukte materialer.

Høyjord stavkirke ca. 1935. Foto: Ola Øvergaard, Riksantikvaren

Slik Høyjord stavkirke står i dag, er et resultat av en omfattende restaurering som var ferdig i 1952. Utvending ble den hvitmalte kledningen og de store vinduene fra 1800-tallet fjernet, våpenhus og sakristi ble bygget nytt og kirken fikk brattere tak.

Høyjord stavkirke. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren 2015

Innvendig ble det malte panelet fjernet og stavveggen avdekket med rester av middelalderens veggdekor. Midtmasten som bærer takrytteren og spiret over skipet er fra denne restaureringen. Det er usikkert om kirken opprinnelig har hatt midtmast.

Interiør og midtstolpe i Høyjord stavkirke. Foto: Jiri Havran © Riksantikvaren

Høyjord stavkirke er fortsatt i bruk som menighetskirke.