r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nore stavkirke – korskirke også i middelalderen

Nore stavkirke ligger i Nore og Uvdal kommune i Numedal i Buskerud. Kirken er den eneste kjente stavkirke som allerede i middelalderen hadde form som gresk kors, det vil si med like lange korsarmer. Om korsarmene var opprinnelige eller senere tilføyelser, er usikkert.

Nore stavkirke har form som gresk kors, det vil si med like lange korsarmer. Foto: Dagfinn Rasmussen / Riksantikvaren

Nore stavkirke har et rektangulært skip med midtmast. Opprinnelig hadde kirken et smalere kor. Både kor og korsarmene var avsluttet med apsis. Koret ble utvidet på 1600-tallet og de opprinnelige veggplankene ble da gjenbrukt, men stokket om. Dagens tverrskip og sakristiet ble bygget på 1700-tallet.

Hovedportalen i Nore stavkyrkje teikna av Henrik Bull (1864-1953) i 1889.

Skipets vestportal er opprinnelig og har løver på kapitelene, stående som voktere av inngangen. Korets sørportal er bare bevart som avhogde fragmenter rundt døråpningen. Alle flater i kirkens interiør har malt dekor fra 1600- og 1700-tallet, dels som rebuser fra Bibelen.

Stavkirken kan dateres til etter 1167 på bakgrunn av årringsanalyser og portalskurden.

Nore stavkirke har verken elektrisk lys eller oppvarming, og er ikke lenger soknekirke, men brukes til enkelte kirkelige handlinger.

Nore stavkirke og omgivelsene rundt kirken. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren 2015.