r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Bedre med oppgradering enn å bygge nytt

Når en eksisterende bygning blir revet viser prosjektstudier at det tar 25 til 60 år å spare inn energien brukt i riving og nybygging, selv om den nye bygningen er langt mer energieffektiv.*

Hva er mest miljøvennlig - et gammelt laftehus eller et nytt lavenergibygg? Riksantikvaren har fått gjennomført en sammenligning av to slike hus. Det gamle huset kom svært godt ut. På bildet ser vi det gamle huset på Bakklandet i Trondheim som undersøkelsen tok utgangspunkt i. Les om resultatene av sammenligningen her. Foto: Marte Boro / Riksantikvaren

Den fulle miljøkonsekvensen av å rive en bygning omfatter langt mer enn sparing av energi i driftsfasen. Gamle hus er allerede bygget, belastningen ved selve byggingen er derved allerede tatt. Slik kan man si at disse bygningene starter i null, mens nybygging medfører forbruk av ressurser og utslipp av klimagasser ved produksjon av materialer og bygningsdeler, planlegging, transport og bygging.

Hus som allerede er bygget bør normalt ikke rives for å erstattes med nye bygg. I stedet bør eksisterende bygg oppgraderes og fortsatt brukes, slik at man ikke kaster de ressursene de representerer og slik at man ikke forbruker unødvendige ressurser ved nybygging. Byggenæringen skaper en stor del av alt avfall i Norge. Jo mer som ombrukes av hele bygg eller komponenter, jo mindre avfall går til deponi og jo mindre forbrukes av materialer og energi.

I bygningers bruksfase er det viktig å redusere klimabelastningene fra energibruken. Så å si alle hus kan gjøres mer energieffektive, men ofte vil det være vanskelig å tette og etterisolere eldre hus svært godt uten at det arkitektoniske uttrykket endres. Bruk av fornybare energikilder kan kompensere for dette. 

* Kilde: Arkitektur 3 2010 Miljøparadokser i byggebransjen. Nordby og Miller og Patrice Frey, Director of Sustainability Research, National Trust for Historic Preservation.

Hva er best - nytt eller gammelt?

Hva er mest miljøvennlig - et gammelt laftehus eller et nytt lavenergibygg? Riksantikvaren har fått gjennomført en sammenligning av to slike hus. Les om resultatene av sammenligningen her

 

"The Greenest Building: Quantifying the Environmental Value of Building Reuse". Rapport fra USA som ser på mange typer bygg i ulike klimasoner og sammenligner klimautslippene fra nybygg og fra eldre bygg som oppgraderes.