r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Hva er et krigsminne?

Krigsminner er fysiske eller immaterielle minner etter krig og okkupasjon. Her vil vi ha et hovedfokus på de fysiske minnene etter andre verdenskrig i Norge.

En av mange geværstillinger i Storfjord, Troms. Skyteskår mot sør der en ventet at sovjetiske styrker skulle angripe. Foto: Anders Hesjedal/Troms fylkeskommune

Eksempler på krigsminner fra andre verdenskrig kan være bygg, anlegg, landskap eller andre fysiske spor som er knyttet til hendelser i landet under krigen – fra krigshandlinger eller dagliglivet.

Krigsminnene kan være bygninger og anlegg som ble oppført under krigen, eksisterende bygninger og anlegg som fikk særskilte funksjoner under krigen, eller spor i landskapet eller steder som kan knyttes til hendelser under krigen.

Kulturminner fra andre verdenskrig kan for eksempel være spor etter:

- angrepet i 1940 og kamphandlinger gjennom hele krigen (f.eks. fluktruter for konge og regjering, anlegg involvert i kamphandlinger og steder der kamper fant sted)

- sivil og militær motstand (f.eks. bygninger og fartøy som ble brukt av motstandsbevegelsen, ruter for kurervirksomhet og åsted for sabotasjeaksjoner)

- «Festung Norwegen» (f.eks. tyske festningsverk, bunkerser og infrastruktur i Norge)

- folkemord, slaveri og forfølgelse (f.eks. fangeleirer, bygninger brukt av SS og Gestapo, fengsler og rettersteder)

- nazifisering av administrasjon og samfunn (f.eks. lokaler som ble tatt i bruk av den tyske administrasjonen, Nasjonal samling og nazifiserte sivile institusjoner, og anlegg for internering av ulike grupper)

- krigens økonomi og dagligliv (f.eks. tyskbygde industrianlegg, fabrikker som produserte erstatningsvarer, kinoer og andre kulturbygg)

- tvangsevakuering og nedbrenning i Nord-Norge (f.eks. de få bygningene som stod igjen i de berørte områdene, skjulesteder for lokalbefolkningen, gjenreisningsarkitektur)

- frigjøringen i 1945 og oppgjøret etter krigen (f.eks. rettslokaler, interneringsleirer og fengsler)

Les mer om utvalgte krigminner her