r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kartlegging av krigsminner

Riksantikvaren inviterer kommuner, historielag, museer, frivillige og andre interesserte til å bidra i kartleggingen av kulturminner fra andre verdenskrig.

Det har aldri blitt gjennomført en landsdekkende kartlegging av kulturminner fra andre verdenskrig i Norge. Den manglende oversikten over hvilke krigsminner som eksisterer, øker faren for at viktige historiske spor blir ødelagt. Målet med kartleggingen er å sikre bedre kunnskap om gjenværende krigsminner som kan gi nåværende og fremtidige generasjoner kunnskap om viktige hendelser i norsk og europeisk historie.

Hva skal legges inn hvor?

Informasjon om krigsminnene kan legges inn i de nasjonale databasene Askeladden og Kulturminnesøk. Dette vil bidra til å gi en bedre oversikt over krigsminner i Norge. 

Askeladden

Askeladden er en forvaltningsdatabase, hvor kommuner og fylkeskommuner kan legge inn informasjon om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige.

Riksantikvaren har invitert norske kommuner til å velge ut et begrenset antall krigsminner som anses som viktige for kommunen, og legge inn informasjon om dem i Askeladden.

Se tips for innlegging av krigsminner i Askeladden. 

Kulturminnesøk

Historielag, frivillige, museer og andre som ønsker å bidra i kartleggingen kan benytte publikumsbasen Kulturminnesøk. Den er åpen for bruk av alle, og man kan også legge inn bilder og linker til mer informasjon om kulturminnene man selv legger inn, eller som andre har lagt inn. 

I registrerignen av kulturminner kan stikkord som 'andre verdenskrig' legges inn i feltet for tags, og disse stikkordene er søkbare i Kulturminnesøk. 

Hvem kan delta i kartleggingen?

Alle som ønsker kan delta i kartleggingsarbeidet.