r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Honningsvåg kirke – en av de få bygningene som stod igjen

Slik så Honningsvåg ut i 1945. Kirka og likhuset var de eneste bygningene som stod igjen etter at tyskerne hadde gjennomført den «brente jords taktikk». Foto: Museene for kystkultur og gjenreisning, via Digitalt Museum (CC BY-NC-ND)

Skriv

Da de første innbyggerne kom tilbake til Honningsvåg sommeren 1945, var det et trist syn som møtte dem. Stedet lå i ruiner, og de eneste bygningene som stod igjen var kirka og likhuset.

Den 28. oktober 1944 kom beordringen fra Hitler om iverksettelsen av «den brente jords taktikk» i Finnmark og Nord-Troms. Dette innebar at all bebyggelse øst for Lyngenlinjen i Troms skulle brennes, og at befolkningen skulle tvangsevakueres. Rundt 75 000 personer var dermed på flukt, og en hel landsdel mistet nærmest hele sin materielle kulturarv.

Bare kirka og likhuset stod igjen

I midten av november var turen kommet til Honningsvåg. Fra 13. november til lille julaften ble stedet brent ned. Da tyskerne trakk seg tilbake, var det bare kirka og likhuset som stod igjen.

«Det var både trist og vemodig å komme tilbake til Honningsvåg hvor alt var rasert. Bare kjellermurene stod igjen, men ikke alle av dem heller, noen var ramlet ned. Men ett lyspunkt møtte oss: tenk, Kirka stod der. Den raget så høyt, over alle murene. Og vår første overnatting, for meg og mine to barn, 7 og 9 år gamle, ble på benkene i kirka.»

(Fra «Kirka ble vårt faste tilholdssted – et minne fra 1945 av Dagmar Førde Olsen» i Honningsvåg Kirke 100 år, 1885–1985)

For de første som vendte tilbake til Honningsvåg sommeren 1945, og for dem som var på gjennomreise, ble kirka tilholds- og overnattingssted. Når kvelden kom, gjaldt det å finne en ledig plass i kirka – på benkene, i alterringen, under prekestolen, på galleriet, oppe i tårnet eller et annet sted der det var mulig å strekke seg ut og få litt søvn. Det ble også satt opp et provisorisk kjøkken og bakeri i kirka der en kunne lage mat til de mange personene som hadde kirka som bolig for en stund.

Snart ble imidlertid brakker reist for å huse befolkningen og for å få det som hadde vært et blomstrende fiskerisamfunn før krigen, i gang igjen. Etter hvert som Honningsvåg tok form som en ny og ukjent «brakkeby», vendte flere og flere familier tilbake igjen til sitt gamle hjemsted langt mot nord. Året etter startet arbeidet med den mer permanente gjenreisningen av stedet, som skulle erstatte den provisoriske bebyggelsen. Gradvis ble også livet i kirka normalisert.

Historien til kirka startet med en orkan

Selv om krigshistorien har gjort at kirka har fått en helt spesiell betydning for Honningsvåg, startet kirkas historie lenge før krigen. Historien startet med en orkan som herjet i Finnmark en vinterdag i 1882. Den eneste kirka på Magerøya, Kjelvik kirke, ble jevnet med jorden i orkanen. Like etter dukket spørsmålet om hvor en skulle oppføre en ny kirke, opp. Til slutt ble det besluttet at kirka skulle ligge i Honningsvåg på grunn av stedets sentrale plassering og fordi det hadde den beste havna.

22. oktober 1885 ble Honningsvåg kirke innviet. Den nye kirka var en laftet og panelt langkirke, preget av nygotikk og sveitserstil, med 255 sitteplasser. Den ble oppført etter arkitekt J.W. Nordans tegninger, med D.G. Evjen som byggmester.

Etter krigen kom det opp et ønske om en større og mer moderne kirke i Honningsvåg, og kirka fra 1885 var truet. Det ble imidlertid ikke noe av disse planene. I dag er kirka fra 1885 ikke bare hovedkirke i Honningsvåg, men også byens eldste bygning ettersom nesten hele bebyggelsen gikk tapt da «den brente jords taktikk» ble gjennomført i Finnmark og Nord-Troms i 1944–45.

Honningsvåg kirke i dag. Foto: Line Bårdseng, Riksantikvaren

Kilder

Honningsvåg på begynnelsen av 1900-tallet med kirka fra 1885 midt i bildet. Foto: ukjent, Riksantikvaren

Postkort av Honningsvåg i gjenreisningstiden (mellom 1946 og 1950). Mer permanent bebyggelse er i ferd med å erstatte den provisoriske brakkebebyggelsen. Foto: A. Granaas, K. Harstad Kunstforlag / Museene for kystkultur og gjenreisning, via digitaltmuseum.no

Honningsvåg i dag. Kirketårnet er så vidt synlig i bakgrunnen. Foto: Line Bårdseng, Riksantikvaren