r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Forvaltning av landskap

Skriv

Riksantikvaren har ansvar for den kulturhistoriske dimensjonen i landskapet. Dette gjelder alle typer landskap - fra jordbrukslandskap til kystlandskap, fra bylandskap til fjellandskap.

Riksantikvaren har arbeidet sammen med Miljødirektoratet om utvikling av metode for landskapsanalyse. Landskap er tema i en rekke av Riksantikvarens arbeidsområder, blant annet:

  • arealplanlegging og konsekvensutredninger
  • by- og tettstedsarbeidet
  • kulturmiljøfredninger
  • forvaltning av verdensarv
  • samarbeid med sektorer som landbruk, samferdsel, forsvar, energi/vassdrag og museumssektoren

 

Hvilke verktøy har vi i landskapsarbeidet?

Den europeiske landskapskonvensjonen gir overordnete føringer for vern, forvaltning og planlegging av landskap. Aktuelle lover er først og fremst plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og kulturminneloven. Andre viktige måter å arbeide på er forvaltning av ordninger for økonomiske tilskudd og samarbeid mellom ulike sektorer. Informasjon og veiledning brukes for å øke kunnskapen og bevisstheten om landskapsverdiene. Les mer om Den europeiske landskapskonvensjonen på regjeringen.no

Hvem er samarbeidspartnere?

Et særlig ansvar for oppfølging av landskapskonvensjonen er plassert hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som dermed har en koordinerende rolle i alt landskapsarbeid. Landskap er et felles ansvar for natur-, kulturminne- og planforvaltningen. Det er derfor et samarbeidsfelt mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren.