r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Landskapskonvensjonen

Skriv

Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og planlegge landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene.

Den europeiske landskapskonvensjonen gir en felles ramme for arbeidet med landskap. Konvensjonen trådte i kraft 1. mars 2004 og omfatter alle typer landskap: by- og bygdelandskap, kyst- og fjellandskap. Den handler om verdifulle landskap, ordinære landskap og om landskap som kan trenge reparasjon.

Landskapet er i stadig endring. Konvensjonen tar ikke sikte på å hindre endringer, men å påvirke endringene i en retning som folk ønsker.

Les mer om landskapskonvensjonen på nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet