r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Polare kulturminner

Norge er det eneste landet i verden som har territorier både i Arktis og Antarktis. I Arktis er øygruppen Svalbard og den isolerte øya Jan Mayen deler av riket, mens i Antarktis finnes de norske bilandene Bouvetøya, Peter I Øy og Dronning Maud Land. Norge har forvaltningsansvaret for kulturminnene som finnes i disse territoriene.

Klima- og miljødepartementet har delegert forvaltningsansvaret for kulturminnene på Svalbard og Jan Mayen til Riksantikvaren. I de norske antarktiske områdene er det Norsk Polarinstitutt som er blitt delegert forvaltningsansvaret, mens Riksantikvaren er faglig rådgiver.

Gjennom historien har det også vært norsk aktivitet i andre deler av Arktis og Antarktis. Derfor finnes det norske kulturminner i polare områder hvor Norge ikke har suverenitet i dag. I disse områdene forsøker Riksantikvaren å skaffe oversikt over viktige norske kulturminner. Riksantikvaren står også til disposisjon dersom forvaltningslandene skulle ønske samarbeid om bevaring av kulturminnene.

 • St Sebastian, Bjørnøya

  Svalbard

  Mens Svalbard var et ”ingenmannsland” før Svalbardtraktaten trådte i kraft i 1925, er øygruppen en del av Kongeriket Norge i dag. Aktivitet fra fl...
 • Jan Mayen

  Jan Mayen

  Jan Mayen er Norges utpost i vest, som en isolert øy i Norskehavet mellom fastlands-Norge, Island, Grønland og Svalbard. Øya er vulkansk og er dom...
 • Rester av den norske hvalfangststasjonen på Deceptionøya, Antarktis

  Antarktis

  Det finnes ingen norske kulturminner i de norske områdene i Antarktis som har fått fredningsstatus. I andre områder av Antarktis og de sub-Antarkt...
 • Myggbukta, Øst Grønland

  Andre arktiske områder

  Det finnes også viktige norske kulturminner i deler av Arktis som ikke er under norsk jurisdiksjon. I disse områdene er Riksantikvaren med på å fr...