r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Struves meridianbue

Struves meridianbue var den første storskalerte, vitenskapelige oppmålingen i Europa. Den ble gjennomført i perioden 1816 til 1852 under ledelse av Friedrich Georg Wilhelm Struve. Meridianbuen er enestående i sitt omfang og kvalitet, og representerer et viktig element i geovitenskapens historie. 

Statuen i Hammerfest markerer det nordligste punktet av Stuvemeridianen på fastlandet. Foto: Zenisk.

Meridianbuen ble målt ved hjelp av en triangelkjede som strekker seg fra Svartehavet til Hammerfest. Fire målepunkter ligger i Finnmark. Kjeden strekker seg gjennom ti land: Norge, Sverige, Finland; Russland, Estland, Latvia, Litauen, Hviterussland, Moldovia og Ukraina.                          

Oppmålingen til Struve sto seg i over 100 år, helt til teknologien gjorde det mulig med astronomiske og satelittbaserte presisjonsmålinger.

Struves meridianbue var det første teknisk-vitenskapelige kulturobjekt som er innskrevet på UNESCOs verdensarvliste. Det var også den første transnasjonale inskrivingen som omfatter mer enn to land.                          

Struves meridianbue ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2005.

Lenke til Kartverkets informasjon om Struves meridianbue.

Statuen utenfor Hammerfest ble reist i 1854. Gjerdet rundt ble bygget noen år senere. Foto: Riksantikvarens arkiv

Brosjyre om meridianbuen