r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Fredning

Målet for fredningsarbeidet er å sikre varig vern for et tverrsnitt av kulturminner fra hele landet. De skal representere forskjellige etniske og sosiale grupper, tidsepoker, næringsveier og virksomheter.

Her finner du informasjon om kulturminner som er fredet, gangen i fredningsarbeidet, og forklaringer på viktige begreper.

 • Budsjord

  Å eie en fredet bygning

  Eieren av en fredet bygning har fått ansvar for å ta vare på en viktig del av landets verdifulle kulturarv, men har også krav på råd og veiledning...
 • Sogndalstrand

  Fredet - vernet - verneverdig

  Disse begrepene er mye brukt i forbindelse med kulturminner, og blir ofte brukt om hverandre. Her kan du lese om hva begrepene betyr. Fredet kultu...
 • Eidsvollsbygningen

  Hvorfor fredning?

  Kulturminner fredes fordi de har kvaliteter som gir dem verdi for både eieren eller brukeren av kulturminnet og for samfunnet for øvrig. Ved fredn...
 • Sjøbadet på Hellesylt

  Fredningsstrategi mot 2020

  Riksantikvaren har utarbeidet en strategi for fremtidige fredninger. I fredningsstrategien har vi valgt ut ti prioriterte tema, og vi vil frede no...

Nye fredninger

Landsverneplaner

En landsverneplan er en oversikt over verneverdige eiendommer og en historisk oversikt over en offentlig sektor.

Les mer om landsverneplaner her.