r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Fredninger

 • Store Råholmen

  Steinbruddet på Store Råholmen

  Steinhugging er en svært viktig del av Østfolds industri- og kulturhistorie, og steinbruddet på Store Råholmen er knyttet til verdenshistorien gje...
 • Villa Solheim

  Villa Solheim

  Villa Solheim ligger i Lunner på Hadeland og ble oppført som privat landsted på begynnelsen av 1900-tallet, bygget i jugendstil som var  datidens...
 • Huseby

  Huseby kongsgård

  Storgården Huseby ved Farsund på Lista har et rikt historisk kildemateriale som forteller gårdens lange historie. Gården har vært et lokalt og nas...