r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Fredninger

Her finner du en oversikt over kulturminner som er fredet de siste årene. Se også Kulturminnesøk for informasjon om fredninger.

 • Skattøra sjøflystasjon

  Tidligere Skattøra sjøflystasjon i Tromsø er fredet

  Tidligere Skattøra sjøflystasjon inneholder i dag fortsatt de elementene som forteller om militær oppbygging i Nord-Norge på 1930-tallet, okkupasj...
 • Ormsund leir

  Ormsund leir

  Ormsund leir er den eneste intakte leiren av de 58 leirene som ble oppført i Oslo under 2. verdenskrig av og for den tyske okkupasjonsmakten. Dett...
 • Prøysenstua

  Husmannsplassen Prøysen

  Barndomshjemmet til den folkekjære dikteren Alf Prøysen på Rudshøgda i Ringsaker er en godt bevart husmannsplass fra begynnelsen av 1900-tallet. P...
 • Kong Oscars gate 70

  Kong Oscars gate 70 i Bergen

  Det vesle, særprega hjørnebygget i jugendstil er karakteristisk både for samtida og arkitekt og kunstnar Einar Oscar Schou. Bygget er og eit døme...