r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Områdefredning i Anne Maries vei i Oslo

Skriv

Funkisbygningen ”Villa Dammann” med tilhørende hageanlegg ble fredet av Riksantikvaren i 1997.  Riksantikvaren freder også et mindre område rundt eiendommen, for å sikre opplevelsen av bolighuset og hagen også for fremtiden.

Kulturhistoriske verdier Villa Dammanns hovedbygning og hageanlegg er tegnet av arkitektene Arne Korsmo og Sverre Aasland. Villaen sto ferdig vinteren 1932, og fikk Houens Fonds premie for god arkitektur i 1937.

I dag regnes bygningen med hageanlegg som ett av arkitektenes mest betydningsfulle verk og et viktig bidrag til den internasjonale modernismen.

Områdefredningen skal sikre viktige opplevelsesverdier rundt fredet hovedbygning og hageanlegg. Dagens situasjon rundt ”Villa Dammann” skal opprettholdes med hensyn til siktlinjer og så fri arrondering som mulig rundt den fredede funkisvillaen og det fredede hageanlegget. Fredningens omfang Det er et mindre område Anne Maries vei i Oslo som i dag fredes. Områdefredning berører fire eiendommer i Anne Maries vei og utgjør et sammenhengende arealbelte av deler av hagene med bredde på 9 meter i østlig retning mot eiendomsgrensen til “Villa Dammann”.

Fredningen omfatter kun tomteareal og ikke deler av eksisterende bolighus. Riksantikvarens vedtak om områdefredning vil ikke være til hinder for realisering nye boligprosjekter på de berørte eiendommene, så lenge det ikke oppføres nye bygninger eller andre faste installasjoner innenfor det fredede området.