r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Jøndal Østre

Jøndal Østre i Eidsvoll kommune er et større gårdsbruk med hovedbygning fra første halvdel av 1800-tallet. Anlegget har i stor grad beholdt sitt opprinnelige utseende og utførelse som er knyttet til østnorsk bondekultur.

Hovedbygningen. Foto: Bård Langvandslien, Riksantikvaren 

Historikk

Jøndal kan ha blitt ryddet og dyrket allerede i vikingtiden. Gården har vært bondeeie, kirkegods og godseiereiendom. På slutten av 1600-tallet ble gården delt opp i fire gårdsenheter. Det har i perioder vært flere brukere på hver gård. Alle brukene lå opprinnelig samlet i et todelt tun, før husene ble flyttet til dagens plassering etter utskiftningen i 1884-1888.

Østre Jøndal er en del av et kulturlandskap som hele tiden har vært i endring. Gården med sin hvitmalte hovedbygning i empirestil, viser en sosialt velberget bondestand, der bøndene fikk råd til å sette opp større hus, påvirket av embetsstandens boliger.

Bygningene og tunet

Hovedbygningen er oppført omkring 1840. Den er plassert i enden av et rektangulært gårdstun bestående av en større driftsbygning, et mindre bryggerhus/ drengestue og et stabbur i utkanten av tunet.

Hovedbygningen dekker en grunnflate på ca 200m2. Ytterveggene er kledd med panel med ulik profil og alder. Vinduene har to rammer med åtte ruter i hver ramme, er sidehengslede og utadslående. Inngangspartiet er plassert assymetrisk til siden, og ikke som på de fleste midtkammerbygninger, plassert midt på den lange tunfasaden.

Bygningen har i stor grad beholdt eldre innvendige rominndeling, overflater og bygningsdetaljer. De fleste rommene har malte tregulv og bredt vekselpanel i tak og på vegger. Rommene har høye gulv- og taklister og fyllingsdører.

Driftsbygningen

Låven er bygget i 1942. Fjøset i dagens driftsbygning er bygget i 1931. Den har tradisjonell planløsning med grisehus og fjøs plassert i en ende og stall i den andre. Derimellom er rom for avling og redskap. Driftsbygningen er kledd med stående rødmalt låvepanel mens taket i dag er kledd med bølgeblikkplater.

Bryggerhuset

Bryggerhuset er muligens fra 1700-tallet. Det er et mindre hus i en etasje med loft. Hovedetasjen er avdelt i to rom, en drengestue og et bryggerrom med en større bakerovn.

Stabburet

Stabburet på Jøndal Østre. Foto: Bård Langvandslien, Riksantikvaren

Stabburets første etasje er eldre enn hovedbygningen, og loftsetasjen er tilføyd senere, ca. 1928. Det har tidligere også vært vognskjul og hønsehus på gården.

Hagen

Hagen ligger mellom hovedbygningens søndre gavl og bryggerhuset. I dag er området delvis gjengrodd, og ingen hageganger eller blomsterbed er lenger synlige. Det har imidlertid tidligere vært blomsterbed langs hovedbygningens sør- og vestside. Det er dokumentert at det fortsatt vokser gamle frukttrær, prydbusker og enkelte eldre planteslag i hagen.

  • Kart Jøndal Østre

Pressemelding