r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Christinedal

Villaen Christinedal er uløselig knyttet til Høyenhall fabrikker og tidligere fabrikkeier, kunsthistoriker og riksantikvar Harry Fett.

Inngangsparti fra gårdsplassen. Foto: Åse Bitustøl, Riksantikvaren

Historikk

Christinedal ligger i Harry Fetts vei 10 på Bryn i Oslo. Villaen var opprinnelig sommersted for familien Fett som eide Høyenhall fabrikker. Sommerstedet ble anlagt i 1901 ved siden av industrimiljøet på fabrikkområdet, og oppført i utmurt bindingsverk.

Tyskfødte (Frans) Eduard Fett (1849–1911) etablerte  Høyenhall fabrikker i 1890 med produksjon av tapet, takpapp og takrosetter. Fabrikken var i sin tid landets eldste takpappfabrikk og hadde på det meste 200 ansatte.

Eduard Fett oppførte tidlig bebyggelse på området. Arbeiderboligen og uthus/stallbygning ble oppført i 1898 og i 1901 gjennomførte han første byggetrinn av sin egen villa kalt Christinedal, oppkalt etter sin svigermor.

I 1907 ble villaen bygget til med en fløy mot øst. Det ble opparbeidet stier mellom fabrikkområdet i nord og ”boligdelen” i syd. Rester av dette er bevart med en sti og trapp ned fra den såkalte ”Hamsuneika”, en eik som ble plantet på Knut Hamsuns 60 års dag i 1919, nordvest på fredningsområdet.

I 1920 ble tømmerbygningen den ”Gule stue” flyttet fra ”Rognerud”, en plass nord for Høyenhall, til industrimiljøet på Høyenhall og tatt i bruk som bestyrerbolig for fabrikken. Etter Eduards død overtok sønnen Harry Fett (1875–1962) driften av Høyenhall fabrikker og Christinedal, som ble hans permanente bolig.

Fabrikkeier og riksantikvar

Harry Fett var ikke bare fabrikkeier, men også kunsthistoriker og riksantikvar i perioden 1913–1946. Han var også en kulturpersonlighet med en stor bekjentskapskrets som fikk betydelig innflytelse i samtiden og Christinedal ble flittig brukt som arena for møter, fester og samlinger.

Harry Fetts kontor og rikholdige bibliotek. Foto: Ukjent, Riksantikvaren

Harry Fett videreutviklet eiendommen og parkanlegget rundt bebyggelsen med stier, dam og en steinterrasse med motiver utarbeidet av kjente kunstnere og arkitekter.

I parkanlegget ble er blant annet idealer fra japansk hagekunst tatt i bruk. Han videreutviklet  også hovedhuset, som stilmessig er preget av en europeisk romantiserende byggeskikk hvor også eldre kunst og bygningselementer fikk sin særskilte plass.

Parken med dammen, som den engang var. Foto:  Teigen, Riksantikvaren

Det er også i de senere årene gjort endringer på bygningen. Den største var i forbindelse med en ombygging til kontor på 1960-tallet, der sokkeletasjen ble forlenget med en etasje mot syd. Flere bygninger på området er i dag revet, også fabrikkbygningene. Hovedbygningen er i dag i bruk som barnehage.

Fredningen omfatter

Fredningen av Christinedal omfatter flere bygninger og adresser:

• Harry Fetts vei 10 - villa Christinedal
• Harry Fetts vei 12 - arbeiderbolig og uthus/stallbygning
• Østensjøveien 81 - dammen og bestyrerboligen «den Gule stue»

Formålet med fredningen

Christinedal med bebyggelse og parkanlegg fredes som et anlegg av høy kulturhistorisk og arkitektonisk verdi knyttet til tidligere industriherre og riksantikvar Harry Fett. Fredningen vil ivareta anleggets særpreg, kunstneriske utforming og detaljering formet av Harry Fett som en betydelig kulturpersonlighet i samtiden.

Mosaikkterrassen, utformet av noen av Norges mest kjente arkitekter og kunstnere. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Fredningen skal også sikre et unikt anlegg, utviklet fra slutten av 1800-tallet til innpå 1900-tallet da  byggeskikken var preget av europeiske strømninger fra historisme og arts-and-crafts bevegelsen.

Kart Christinedal

Fredningsdokument

Pressemelding