r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Den gamle Shellstasjonen i Mosjøen

Bensinstasjonene er tidsvitner om bilens inntog i vår samferdselshistorie. Den gamle Shellstasjonen i Mosjøen er en arkitektonisk perle som ble bygget allerede i 1933, og har dermed en enestående kulturhistorisk verdi.

Shellstasjonen, en arkitektonisk perle. Foto: Nordland fylkeskommune

Viktig samferdselshistorie

Med bilens gjennombrudd på 1920-tallet fulgte en storstilt utbygging av veinettet. Langsetter veiene, og i byer og tettsteder ble det etablert bensinstasjoner som var nødvendige for at alle slags kjøretøy skulle kunne rulle på veiene.

Funksjonalistisk arkitektur

Den gamle Shellstasjonen i Mosjøen er bygget i funksjonalistisk stil med store flater, rette linjer med tilnærmet flatt tak og enkle vinduer. Takoverbygget støttes opp av to søyler i betong som bidrar til et nyklassisistisk inntrykk. Det er ikke dokumentert hvem som har tegnet bensinstasjonen.

Byggestilen slo gjennom i Norge på 1930-tallet. Stasjonen ble bygd i 1933 og er et typisk eksempel på denne arkitekturen. Både farger, form og rominndeling er opprinnelige.

Interiør og eksteriør

Innvendig består bygningen av kontor/ vaktrom og oljerom, og et toalettrom med adkomst fra utsiden. Mye av opprinnelig veggpanel og listverk er bevart, mens de innvendige dørene i stor grad er erstattet med kopier av de originale.

Utvendig består stasjonen av et støpt betongdekke, en refuge (fysisk skille mellom inn- og utkjørsel til bensinpumpene) med smijernsrekkverk og søyler med lyskupler. To frittstående betongsøyler med lyskupler er satt opp helt i utkanten av betongdekket. Det var opprinnelig montert to håndpumper som ble fjernet for flere år siden. Disse er erstattet av to eldre restaurerte pumper av samme type, påmontert lyskupler. To bensintanker er fremdeles nedgravd i bakken.

Eiere

«Byggeanmeldelse» for stasjonen ble 5. april 1933 levert til Mosjøen Bygningsraad. Den var signert bilforhandler Halvdan Vik på vegne av Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskap (NEMAK). De skiftet i 1939 navn til Norske Shell A/S. Vik var både eier og driver av stasjonen som var i bruk til 1954 da Shell tok i bruk en ny stasjon. Etter dette ble den gamle stasjonen enten stående tom eller brukt som lager for den nye stasjonen.

Fra 1960-1980 fungerte den som sentral for lastebileierne i byen og til 1995 som lagerbygning. NEMARK/Norske Shell eide tomta stasjonen sto på fram til 1995 da den vederlagsfritt ble overdratt til Vefsn Museum, i dag en del av Helgeland Museum avdeling Mosjøen.

Fredningen omfatter

Stasjonsbygningens fasader og eksteriør med de to bensinpumpene og refuge. Dessuten bygningens interiør med rominndeling og fast inventar, detaljer som vinduer, dører, gerikter og listverk i tillegg til materialbruk og overflatebehandling.
Området rundt stasjonen fredes for å sikre bensinstasjonen som en del av et miljø som forteller om byens utvikling.

Shellstasjonen i Strandgata 1. Foto: Nordland fylkeskommune