r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Holmeegenes gårdsanlegg i Stavanger fredet

Gårdsanlegget. Foto: Morten Stige, Riksantikvaren

Skriv

Gårdsanlegget Holmeegenes i Eiganesveien 64 i Stavanger er fredet. Holmeegenes fredes for å sikre kulturminnet og plassen det har i miljøet. Gårdsbygningen er av stor historisk og arkitektonisk verdi, og er en sjeldenhet i norsk sammenheng.

Eiendommen Holmeegenes var i Kiellandfamiliens eie fra slutten av 1700-tallet. Holmeegenes ble fradelt konsul Jacob Kiellands eiendom i skiftet etter hans død i 1863. Axel Chr. Kielland overtok da eiendommen.

Han dyrket mye ny jord og bygget det kostbare anlegget som nå er Eiganesveien 64 og betegnes som gårdsbygningen Holmeegenes i denne fredningssaken.

Den gamle hovedbygningen (nå Eiganesveien 56) ble beholdt. Rundt bygningene ble det anlagt en stor park. Omkring 1890 ble eiendommen delt opp og solgt ut av familien Kielland.

Fra slutten av 1800-tallet ble eiendommen drevet som gartneri. Flere eiere var inne, men fra 1897 har Eiganesveien 64 med gartneriet vært i nåværende eiers familie.

Sjelden bygning

Bygningen består av uthus og boligdel som er bygget sammen og danner en vinkel om tunet. Bygningen er oppført i utmurt bindingsverk. Alle vegger har en panelt brystning og teglpanner over denne. Taket er tegltekket. Teglkledningen og det høye saltaket gir et særpreget uttrykk som er sjeldent i norsk byggeskikk.

Alt tyder på at anlegget ble reist av Axel Chr. Kielland mellom 1863 og 68.

Bygningene trenger betydelig vedlikehold og Riksantikvaren har engasjert en lokal arkitekt for å følge opp arbeidet og håndverkerne som gjør jobben