r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Fredensborgveien 5 i Oslo fredet

Foto: Cathrine Skredderstuen Rolland

Skriv

Huset er en sjelden representant for forstadsbebyggelsen på Hammersborg i Christiania på 1700- og 1800-tallet, som nå nesten er helt forsvunnet.

Midt på 1700-tallet ble det flyttet 17 private hus fra Nedre Festningsområde på Akershus til Hammersborg ved Kristkirken. Beboerne fulgte med: snekkere, våpensmeder og andre håndverkere med tilknytning til det militære.

Gravplassmenn i området skaffet arbeid for andre håndverkere som steinhuggere og likkistesnekkere. De satte snart sitt preg på området som et typisk arbeiderstrøk.

Christiania-forstad

Hammersborg vokste etter hvert frem og fikk med tiden preg av en forstad typisk for Christiania på 1700- og 1800-tallet. Bebyggelsen bestod av små hus i tømmer eller bindingsverk. Husene kunne bygges i slike materialer hvis huset besto av én etasje og lå minst 300 alen fra byen.

Bebyggelsen på Hammersborg vokste opp tilfeldig uten offentlig regulering, og sto som en labyrint av små hus og verksteder mellom smale steder og ganger.

Nasjonal verdi

I dag er det meste av forstadsbebyggelsen på Hammersborg forsvunnet, men husrekken i Fredensborgveien 1-5 står igjen som de siste av de typiske Hammersborghusene.

Riksantikvaren mener i likhet med Byantikvaren i Oslo at Fredensborgveien 5 er et kulturminne av nasjonal verdi.

Riksantikvaren ser det som viktig at Fredensborgveien 5 blir fredet for å kunne sikre et varig vern av et anlegg som kan representere den byggeskikk og den form for næring som preget Hammersborg på begynnelsen av 1800-tallet.

Den fredes også som representant for den generelle utviklingen av Christianias forstadsbebyggelse.