r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Fagseminar om tekniske og industrielle kulturminner

Dato: 16. september 2019 12:00 - 17. september 2019 14:30
Sted: Folldal gruver
Påmeldingsfrist: 1. september 2019 00:00

I samarbeid med Folldal Gruver inviterer Riksantikvaren til årets fagseminar.
Folldal gruver inngår som ett av femten anlegg i  Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Til fagseminaret inviteres alle anleggene i bevaringsprogrammet, fylkeskommunene som har ett eller flere anlegg i sitt fylke, i tillegg til øvrige samarbeidspartnere og interessenter.
Hensikten med fagseminaret er å styrke kompetansen innenfor feltet tekniske og industrielle kulturminner, og samarbeidet mellom anleggene, fylkeskommunene og Riksantikvaren.

Påmelding sendes innen 1.september til: post@folldalgruver.no