r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Høstmøtet - Riksantikvarens kulturminnekonferanse

Dato: 1. november 2017 10:30 - 2. november 2017 16:00
Sted: Bergen

I år er Høstmøtet lagt til Bergen. Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Tema: Samfunnsnytte og reiseliv

Dato: 1.–2. november 2017
Sted: Bergen
Målgruppe: kulturminneforvaltningen og andre inviterte
Kontaktpersoner: Jostein Løvdal og Åse Bitustøl

Lenke til påmeldingsskjema

Utvidet påmeldingsfrist til 8. oktober.