r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

MOV-dagen

Dato: 14. september 2017 09:00 - 14. september 2017 16:00
Sted: Riksantikvarens lokaler, Dronningensgate 13, Oslo
Ansvarlig - navn: Kari Larsen
Ansvarlig - e-post: kari.larsen@ra.no

Hvert år blir status og trender for utvalgte typer kulturminner og landskap vurdert, gjennom en rekke miljøovervåkingsprosjekter (MOV-prosjekter). Dette er viktig kunnskap for kulturminneforvaltningen, blant annet som grunnlag for å vurdere om tiltak bør settes inn.

Seminaret er gratis. 

Skjema for påmelding (fristen er 10. september)

NB: Seminaret starter kl. 09 - ikke kl. 10 som tidligere annonsert.