r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Ny glød for gammelt håndverk

Dato: 26. januar 2018 10:00 - 26. januar 2018 12:00
Sted: Riksantikvarens lokaler i Dronningensgate 13, Oslo
Ansvarlig - e-post: noelle.dahl-poppe@ra.no
Påmeldingsfrist: 24. januar 2018 00:00

Presentasjon av stipendiatordningen ved Norsk Håndverksinstitutt

«Kunnskap» er nøkkelordet for mye av vår virksomhet. Det gjelder også kunnskap om gamle håndverkstradisjoner. Hvordan kan vi ellers ta vare på kulturarven vår?

Norsk Håndverksinstitutt har tatt denne oppgaven på alvor. Til enhver tid har de seks stipendiater tilknyttet organisasjonen, for å forske og utvikle hver sin håndverkstradisjon. Disse seks personene er fulle av kunnskap, initiativ, forskertrang og glød.

Riksantikvaren ønsker at du skal få møte disse, og se hva de jobber med og hvordan. 2018 er Det europeiske kulturarvåret, og håndverk er gjerne internasjonalt. Den immaterielle kulturarven i tillegg viktig for UNESCO. Kunnskap har alltid krysset landegrenser. 2018 er også yrkesfagenes år.

Riksantikvaren og Norsk Håndverksinstitutt ønsker velkommen til en formiddag i håndverkets tegn.

Sted og tid:

Sted: Konferansesalen hos Riksantikvaren, Dronningensgate 13, Oslo.
Tid: Fredag 26. januar kl. 10.00 – 12.00, med mulighet for mingling etterpå.

Påmelding

For at vi skal få en indikasjon på hvor mye kaffe vi skal lage, ber vi dere melde dere på via denne lenken: Påmelding

Påmeldingsfrist er onsdag 24. januar.

Se vedlagte invitasjon med program under.