r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Pilegrim og folkehelse – internasjonalt seminar

Dato: 28. mai 2016 10:00 - 28. mai 2016 14:00
Sted: Pilgrimssenteret Oslo, Akersbakken 30
Påmeldingsfrist: 24. mai 2016 00:00

I den offentlige satsningen på pilegrim er folkehelse et viktig anliggende. Ikke bare er pilegrim viktig fra et folkehelseperspektiv knyttet til fysisk utfoldelse, også den rolle psykisk helse har for folkehelsearbeidet understrekes i dag. Dette kommer frem både i regjeringens strategimelding om pilegrim og i hvordan Riksantikvaren, som har hatt et overordnet ansvar for satsningen, har profilert arbeidet. 

Folkehelse og pilegrim er et tema som lite har vært tematisert og drøftet fra faglige perspektiv i Norge. Nettopp det ønsker Pilegrimssenter Oslo å gjøre ved å arrangere et internasjonalt seminar med tema pilegrim og folkehelse. Seminaret arrangeres lørdag 28. mai og vil bringe nye og spennende perspektiver på folkehelsegevinster knyttet til pilegrimsvandringer. – Ny forskning fra Norge og Tyskland blir presentert.

Se nettsiden til Pilegrimsenter Oslo for informasjon og påmelding.

Seminaret koster kr 100, - og vil foregå på engelsk.