r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Prosjekt Nordlandsbanen

Dato: 24. oktober 2018 09:30 - 24. oktober 2018 14:00
Sted: Klungset leir, Fauske
Ansvarlig - navn: Noelle Dahl-Poppe

Sovjetiske krigsfangers fangenskap og tvangsarbeid under andre verdenskrig

2016 inngikk Riksantikvaren, Nordland Fylkeskommune og Narviksenteret et samarbeid med det russiske Likhatsjev-instituttet om sovjetiske krigsfangers fangenskap og tvangsarbeid i Nordland under andre verdenskrig.
Ved slutten av første treårs-periode i prosjektet, inviterer vi fagmiljøet i Nordland til et seminar om prosjektets resultater hittil. Prosjektet skal videreføres i en ny treårsperiode, og et viktig formål med seminaret er å få innspill til en ny prosjektperiode, og oversikt over tiltak og prosjekter som kan ses i sammenheng med prosjektet.

Formål: Informere om prosjektet, og engasjere lokalt/regionalt fagmiljø i Nordland. Skape dialog med aktører/tiltak som kan være relevante for prosjektet i neste tre-års-periode.
Målgruppe: Universiteter, museer, historielag, kulturminneforvaltning i Nordland.