r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Utviklingsnett: Hvordan bygge og bevare?

Dato: 15. november 2017 09:30 - 15. november 2017 15:45
Sted: Bærum kulturhus, Sandvika

Hvordan bygge og bevare? Byggesaksbehandling i kommunene

Det renner inn med byggesøknader til kommunene - det er snakk om nybygg, ombygging og riving av verneverdige bygg og kulturmiljøer. Dette kan oppleves som en stor utfordring for både eiere, kommuner
og utbyggere.

Hvordan bygger og bevarer vi på en god måte? Hva er signalene fra kulturminnemyndighetene, hva sier lovverket, hvordan gjør kommunen det, hvor finnes kompetansen og er det penger noen plass? Dette Utviklingsnettet
setter fokus på nettopp disse utfordringene og satser på å gi noen svar!

NB: Arrangementet er dessverre fulltegnet. 

Seminaret blir arrangert i Bærum Kulturhus, Sandvika