r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Verksted om kulturarv og regional utvikling

Dato: 26. september 2018 09:00 - 26. september 2018 16:00
Sted: Oslo
Ansvarlig - navn: Geir Tvedt
Ansvarlig - e-post: gtv@ra.no

Velkommen til verksted nr. 2 i 2018 om kulturarv og regional utvikling. Bakgrunnen for verkstedet er regionreformen og ambisjoner om at kulturarven i større grad skal bidra til den regionale samfunnsutviklerrollen

Hovedtema denne gangen er mobilisering. Hvordan kan fylkeskommunene bidra til å mobilisere engasjement, ressurser og ansvar i kommunene, andre sektorer, museene,

frivillige og i befolkningen? Hvilke samarbeidsmodeller, partnerskap, nettverk, prosjekter     og aktiviteter er tatt i bruk? Hva er erfaringene og eventuelle gevinster knyttet til faglig oppfølging og veiledning, formidling, plan- og sektorsamarbeid, nærings- og stedsutvikling

Påmelding til gtv@ra.no innen 18. september