r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Hvordan bruke biblioteket?

Riksantikvarens bibliotek er åpent for besøk etter avtale. Her kan du lese om hva slags tilbud biblioteket har til de forskjellige brukergruppene.

Brukergrupper

Riksantikvaren og NIKU

Ansatte hos Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er bibliotekets primære brukere.

Regional kulturminneforvaltning

Fylkeskommunenes kulturminneforvaltning, samisk kulturminnevern, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene kan låne materiale direkte fra Riksantikvarens bibliotek.

Dersom institusjonen har eget bibliotek, bestilles lån via dette biblioteket. Ansatte ved institusjoner uten eget bibliotek kan bestille ved å kontakte Riksantikvarens bibliotek.

Allmenheten

Biblioteket er et offentlig tilgjengelig fagbibliotek, og er åpent for alle etter avtale, helst på e-post bibliotek@ra.no.

Alle besøkende kan benytte materiale fra samlingene i bibliotekets lokaler. Dersom du ønsker å låne bøker eller annet, må du låne dette gjennom annet bibliotek (fjernlån).

Låneregler

Lånetid er fire uker for bøker, tre uker for periodika.
Artikler og kortere utdrag av bøker sendes som kopi istedenfor lån.
Tidsskrifter, skjørt materiale og bøker i ekstra stort format lånes ikke ut.

Søk i samlingen

Søk i Riksantikvarens samlinger via Oria.

Bibliotekets samlinger er søkbare via søkemotoren Oria, som er felles for alle norske universitets- og høyskolebibliotek og for enkelte andre fagbibliotek. Ca. 95% av bibliotekets samlinger finnes i Oria.

I Oria kan du se hvilke bøker, tidsskrifter og annet som finnes i Riksantikvarens bibliotek. Vi registrerer også relevante artikler fra årbøker og tidsskrifter i databasen. Dersom du skal søke på litteratur om et emne, blir søket best om du bruker emneord fra Ordnøkkelen.

Oria er åpent for søk for alle. Men hvis du skal bestille lån via Oria, må du logge deg inn med passord. Dette er bare mulig for Riksantikvarens og NIKUs ansatte.

Kontakt biblioteket

E-post: bibliotek@ra.no
Tlf. 22 94 05 40

Besøk må avtales på forhånd.

 

Bibliotekets nyhetsliste

Nyhetslisten utgis månedlig og viser bibliotekets siste anskaffelser.

Ønsker du melding når ny liste publiseres? Bestill varsling her

Riksantikvarens vitenarkiv

Vitenarkivet inneholder Riksantikvarens digitale publikasjoner i fulltekst, i tillegg til oppdragsrapporter bestilt av Riksantikvaren.

Til Vitenarkivet