r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvarens bibliotek

Riksantikvarens bibliotek er et offentlig fagbibliotek for kulturminnevern og kulturminneforvaltning.

 • To brukere rundt et bord i biblioteket

  Hvordan bruke biblioteket?

  Riksantikvarens bibliotek er åpent for besøk etter avtale. Her kan du lese om hvilke tilbud biblioteket har til de forskjellige brukergruppene.Bru...
 • Hyller med bøker, aviser og tidsskrifter i biblioteket

  Om samlingene

  Riksantikvarens bibliotek er eneste spesialbibliotek for kulturminnevern i Norge. Biblioteket dekker alle Riksantikvarens fagområder med sine saml...
 • Stativ med nyheter fra biblioteket

  Nyhetslister fra biblioteket

  Nyhetslisten utgis annen hver måned, og viser bibliotekets siste anskaffelser.
 • Vitenarkivet

  Digitale gratisressurser

  Her finner du en oversikt over gratis elektroniske ressurser som er spesielt relevante for kulturminneforvaltningen.  • Fulltekstdokumenter og fak...

Kontakt biblioteket

Tlf: 22 94 05 40
E-post: bibliotek@ra.no

Biblioteket er åpent for besøk etter avtale.

Ved besøk kan du se på bibliotekets samling og ta kopier. Dersom du ønsker å låne materiale, må du bestille dette gjennom et bibliotek du har tilknytning til (fjernlån).

Riksantikvarens vitenarkiv

Vitenarkivet inneholder Riksantikvarens digitale publikasjoner i fulltekst, i tillegg til oppdragsrapporter bestilt av Riksantikvaren.

Til Vitenarkivet