r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Frivillighetsstrategi

Riksantikvaren vil styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner for å oppnå en god forvaltning av kulturminner, kulturmiljøer og landskap.                       

I tillegg vil vi bidra til å legge forholdene til rette for den frivillige innsatsen på kulturminnefeltet og synliggjøre det viktige arbeidet de frivillige gjør.                          

Riksantikvaren ønsker organisasjoner på kulturminnefeltet som bidrar til debatt og utvikling av dette politikk- og forvaltningsområdet. Samarbeidet skal være preget av respekt, tillit og forståelse for organisasjonenes og direktoratets ulike roller.                          

Les strategien Riksantikvarens samarbeid med frivillige organisasjoner 2018-2021